Dzisiaj jest...

 

 

kalendarz

informator

Aktualności

1 2 następna »

15-10-2017     Spotkanie modlitewne UWIELBIENIE I MIŁOŚIERDZIE, parafia pw. św. Marcina w Poznaniu, 26.10.2017 r.

                                    miniaturka

04-10-2017     Zgłoszenie dziecka do przyjęcia sakramentu Pokuty i Eucharystii w parafii św. Marcina w Poznziu .

 

Zgłoszenie dziecka
do przyjęcia sakramentu Pokuty i Eucharystii
w parafii św. Marcina w Poznaniu

 

Proszę o przygotowanie dziecka do przyjęcia sakramentu Pokuty
i Eucharystii, zobowiązują się Państwo do dawania mu przykładu życia
sakramentalnego, czyli po prostu dziecko wie i widzi jak rodzice przystępują
do Spowiedzi i Komunii św
.

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………
Imiona i nazwiska rodziców  (albo opiekunów dziecka)
rodzaj związku – sakramentalny, cywilny czy konkordatowy):
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy ……………………………………………………………….
Data ur. dziecka ………………………………………………………………
Szkoła i klasa …………………………………………………………………
Czy chrzest miał miejsce w naszej parafii ? tak/nie  ( jeśli nie -  proszę
podać gdzie) …………………………………………………………………..

Proszę o Chrzest dla swoich dzieci, przyjmuję na siebie obowiązek wychowania ich w wierze” z formularza Chrztu św.


 

04-10-2017     Przygotowanie dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy świetej

PRZYGOTOWANIE DZIECI
DO PEŁNEGO UCZESTNCTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ

 

Uroczysta I Komunia Święta
- Niedziela 13 maja 2018 r g. 11.00

Najważniejszym przygotowaniem jest czynny udział w modlitwie wspólnoty Kościoła, do której pełnego uczestnictwa dzieci się przygotowują   : Dlatego zapraszamy całe rodziny do udziału  w:

- Mszach św. niedzielnych o godz. 11.00

- nabożeństwach różańcowych w październiku (środy i piątki) o godz. 17.00 – 17.30

- Mszach św. roratnich  (dni powszednie Adwentu, od 04.12.2018 r.) o godz. 18.00 – 19.00.

 

W każdą niedzielę po Mszy św. O godz. 11.00 zapraszamy dzieci do udziału
w spotkaniach katechezy komunijnej, czyli od ok. godz. 12.00 – 12.30.
Na Mszach św. Niedzielnych o godz. 11.00
08.10.2017 – POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW  (każde dziecko przynosi swój różaniec)
05.11.2017 = POŚWIĘCENIE KSIĄŻECZEK

 

SPOTKANIA  dla RODZICÓW:

-09.10.2017– godz. 19.00, temat: „ Przyszłość idzie przez rodzinę”
- październik/listopad –spotkania indywidualne z każda rodziną (na to spotkanie proszę
przygotować świadectwo Chrztu dziecka, jeśli ono miało miejsce w innej parafii, niż parafia św. Marcina w Poznaniu)
pozostałe terminy podamy w styczniu.

04-10-2017     Atmosfera domu podczas I Komunii świetej

ATMOSFERA DOMU PODCZAS I KOMUNII ŚWIĘTEJ

            W naszych czasach głębokiego materializmu przeważnie zapomina się o celu człowieka, dla którego jest stworzony. Myśli się o ziemskim szczęściu, które z nieba jest, które niebo wprowadza do duszy, o tym szczęściu, którego nikt zabrać nie może, skoro stało się już raz naszą własnością.

            O szanowne Panie, dając dziecku bogactwa, zaszczyty, przyjemności, wszelkie rozkosze świata….. wieliście dały ?  Nic – trochę dymu, który uniesie się w powietrze i tam zginie. Boga trzeba dziecku dać, szanowni Państwo, Boga mu dać, a w Bogu znajdzie ono źródło szczęścia, które nigdy nie wysycha – nigdy, nawet w najbardziej rozszalałej burzy życia.

            Dziecku trzeba dać Boga już  od pierwszej chwili jego istnienia. W tej małej istocie, otwierającej dopiero oczęta na światło dzienne, jest dusza, która od Boga wyszła i przeznaczona jest do tego, by do Boga wróciła (….).

            Jednak jest okres w życiu dziecka, kiedy ze szczególną troskliwością należy zbliżać je do Boga – chwila święta, wielka, kiedy rozpoczyna się życie Boże w sercu dziecka, życie dziecka w Sercu Bożym. Jest to okres przygotowania do pierwszej Komunii świętej.

            O, szanowni Słuchacze, jesteśmy katolikami, chodzimy do kościoła, do spowiedzi, do Komunii świętej, odmawiamy modlitwy, bombardujemy do świętych Pańskich, gdy czegoś bardzo potrzebujemy. Czy to znaczy że mamy wiarę ? „Sprawiedliwy mój z wiary żyje” – mówi Pismo święte. Nie chodzi tylko o wypełnienie z  przyzwyczajenia praktyk wiary – to za mało. Musimy z wiary żyć, wiarę wprowadzać w życie naszych dzieci, zrozumieć ważność wiary świętej.

            A czy ma wiarę matka, czy mają wiarę rodzice, którzy nie rozumują, jak ważną chwilą jest pierwsza Komunia święta dziecka ? Czy matka chrześcijanka potrafi swe dziecko przygotować do pierwszej Komunii świętej jeżeli we własnym sercu nie ma tej wiary, która przenika całe nasze jestestwo, wiary w Przenajświętszy Sakrament Ołtarza ?

            Panie szanowne, pozwólcie mi powiedzieć Wam jaka jest atmosfera domu przed pierwszą Komunią świętą dziecka tam, gdzie się z wiary żyje.

            Pewnego pięknego dnia wraca dziecko ze szkoły rozradowane, uszczęśliwione, rzuca się w objęcia matki swojej. „Mamusiu, jestem dopuszczone do przygotowania do pierwszej Komunii świętej. Jutro zaczyna się nauka, a za parę miesięcy odbędzie się moja pierwsza Komunia święta”

            Matka czuje jak gdyby święte drżenie w duszy. Zbliża się święta chwila, o której tak często myślała, do której tęskniła, a której się jednak lękała, obawiając się jednego – czy potrafi to serce ukochanej dzieciny przygotować na przyjęcie wielkiego, świętego Gościa. Wie wprawdzie, że duszpasterz z całą gorliwością udzielać będzie jej dziecku nauki religii, rozpalać będzie w jego sercu miłość ku Jezusowi, ale właściwa pracę nad wyrobieniem dziecka, nad wytępieniem jego wad, nad nabyciem cnot, zająć się musi kapłanka ogniska domowego – matka  chrześcijanka. Tuli dziecię do swego serca, kreśli znak krzyża na jego czole. „Pójdź dziecka, pomodlimy się razem, byś jak najgorliwiej przygotowało się do Komunii świętej”  I bierze dziecko za rękę, prowadzi do klęcznik, gdzie u stóp Ukrzyżowanego co dzień rodzinę swoją Sercu Przenajświętszemu oddaje, razem z nim odmawia Modlitwę Pańską i Zdrowaś Maryja i dodaje parę gorących próśb do Jezusa – Hostii o błogosławieństwo dla swojej dzieciny. Dziecko widzi łzy w oczach matki, czuje drżenie wzruszenia w jej głosie – od razu zrozumiało, że do wielkiej, ważnej czynności się przygotowuje.

            Odtąd co dzień, goręcej niż kiedykolwiek, matka powierzać będzie Jezusowi po Komunii świętej duszę swego dziecka, otaczać je będzie swą modlitwą i swym błogosławieństwem i ze szczególna troskliwością czuwać nad nim będzie. Domownikom oznajmi, że dla dziecka zbliża się czas pierwszej Komunii – spotkanie duszy małego dziecka ze świętym Bogiem. Odtąd młodsze rodzeństwo patrzeć będzie na nie z pewna czcią, a dziecko coraz bardziej przejmuje się ważnością chwili.

            Po powrocie ze szkoły opowiada mamusi o słyszanych naukach. Mama tłumaczy to co trudniejsze do zrozumienia dla młodocianego umysłu. By trafić do jego serca znajduje sposoby, które tylko matka znaleźć umie. Równocześnie rozpoczyna pracę nad duszą dziecka. Bez nużenia długimi modlitwami i morałami, nakłania je do poznania swych wad, do pracy nad ich pozbyciem się. Pod wpływem gorących słów matki powstaje w nim pragnienie prawdy, pragnienie jak najlepszego przygotowania serca na przyjęcie wielkiego Boga. Matka zachęca, by ozdobić serduszko kwiatami cnót, małymi ofiarami. Dzieci tak dziwnie łatwo rozumują i chętni, z radością dla dobrego Jezusa, który tyle dla nas na Krzyżu wycierpiał, wyrzekają się jakiejś słodyczy, jakiejś małej przyjemności,  przezwyciężają swą ciekawość, swe lenistwo. Cieszą się z odniesionego zwycięstwa nad sobą (…).

            Im bliższy jest dzień I Komunii świętej, tym goręcej modli się matka za swe dziecko. Zabiera je do kościoła, by nauczyło się rozmawiać poufnie z Jezusem w tabernakulum. Z głębi serca wraz z nim błaga, by Pan Jezus sam raczył przygotować serce dzieciny na przyjęcie Boskiego Gościa (…).

            Gdy przyjdzie chwila rachunku sumienia przed pierwszą spowiedzią, matka pomaga dziecku w tej ciężkiej dla małego grzesznika pracy. Ona z nim u stóp Krzyża wzbudza akt żalu, ona go prowadzi do ojca, by prosiło o przebaczenie win, poleca mu przeprosić rodzinę.

            Nadchodzi wielki dzień. Wszystko jest przygotowane … O ile jest to dziewczynka, matka ubiera ją … przypomina, że ta biała szata jest symbolem niewinności, którą ma przez całe życie zachować. Potem wzbudza z dzieckiem krótkie akty (…), prowadzi je sama do kościoła, a dziecko wie, że mamusia, że tatuś razem z nim przystąpią do Komunii świętej .Jak gorąco matka prosi Boga, by Pan Jezus napełnił serce dzieciny swą miłością, swymi łaskami.

            Cały ten dzień spędza dziecko w atmosferze ciepła Bożego i ciepła rodzinnego. Będzie on dla niego jakby przedsmakiem nieba (…).

            Matko chrześcijanko, Ty która kochasz swe dziecko nad życie, Ty, która byś chciała choćby kosztem własnego szczęścia zabezpieczyć je swemu dziecku – daj mu Boże, daj mu Jezusa w Komunii świętej i możesz o nie być spokojna. Dziecko, które pokochało Jezusa w tabernakulum, gdy wyrośnie na młodzieńca lub dorosłą panienkę, stronić będzie od złego towarzystwa, zachowa duszę swą czystą i niewinną, a jeżeli upadnie ze słabości ludzkiej, prędko zatęskni do Jezusa i wróci do cnoty.

            A gdy przyjdą chwile ciężkie, chwile walki, nie podda się rozpaczy (…) bo wie, gdzie szukać siły, odwagi, męstwa – gdyż do tabernakulum do Krzyża jest krok.

            Panie moje, jeżeli rozumiemy nasze zadanie, zadanie matki, zadanie wychowawczyni, które każe czuwać nad duszami przez Boga powierzonych nam dzieci, każe im dać Boga, to przede wszystkim wyrabiajmy w sobie silną, głęboka wiarę.

            Wiara – to łaska od Boga nam dana, bardzo cenna łaska, my sobie wiary dać nie możemy, ale o wiarę prosimy, błagajmy: „Wierzę, Panie, ale wzmocnij wiarę moją”. Z miłości dla dzieci naszych pracujmy nad napływaniem wiary głębokiej, żywej, która by opromieniała życie nasze i dzieci naszych ,a  z serca matki ta wiara przyjdzie do duszy dziecka.

                                                                                             Matka Urszula Ledóchowska

 

            Odczyt wygłoszony w Poznaniu, 24 IV 1929 r. (Urszula Ledóchowska „Wybór przemówień 1915 – 1939”. Wybór: S. Ancilla  Kosicka, S. Józefa Zdybicka, Redakcja i opracowanie graficzne: S Urszula Lesiak, S. Jolanta Olech, S. Franciszka Sagum, Rzym 1981, Dom Generalny Urszulanek SJK).

 

 

27-09-2017     Duszpasterstwo

Dni Papieskie
Zapraszamy w ramach "Horyzontów" na spotkanie pt. Przyszłość świata idzie przez rodzinę. Aktualność św. Jana Pawła II. Wprowadzenie do dyskusji przedstawi ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Zapraszamy: poniedziałek  9 października  2017 r. o  godz. 18:00 Msza Święta, godz. 19:00 spotkanie w sali parafialnej.
 
 
                                      
                                miniaturka
 

1 2 następna »

Parafia pw. św. Marcina, dekanat Poznań - Stare Miasto

ul. Św. Marcin 13 Biuro Parafialne: + 48 664 106 718

61-803 Poznań dpsm@archpoznan.org.pl

/ Aktualności / Kościół / Wspólnota / Kalendarz / Nasz patron / Galeria / Polecamy / Kontakt /

Ważne: Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też wykorzystywać je narzędzia oraz skrypty działające na stronie. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ZAMKNIJ

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.